Д-р Георги Миндов е роден в гр. София през 1967г.
Завършва средното си образование 1986г. и след отбиване на военна служба 1988г. е приет като редовен студент по медицина в Медицински университет гр. София.
Дипломира се 1994г. със степен Магистър- лекар.
Специализира Тропическа медицина.
От 1995г. е цехов лекар в Металургичен комбинат Кремиковци
От 1997 г. е участъков терапевт в кв. Враждебна.
От 2000 г. е Семеен лекар в Медико- диагностичен център  в кв. Враждебна
Специализира Обща медицина от 1999 до 2005г. и придобива специалност Обща медицина.
Специализира  през 2012г. Ултразвукова диагностика към Медицински университет- София и придобива правоспособност по Конвекционална ехография- Абдоминална ехография.
От 2016 година е председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари
От 2018 годена е заместник-председател на БЛС-СЛК за ПИМП
Семеен с едно дете.